wat we doen

 
Onze missie

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur een sterk positief effect hebben op het welzijn van mensen. Met name op het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen die langdurige zorg nodig hebben. Onze missie is dan ook: ‘Langdurig zieken verlichting geven door middel van professionele zang en persoonlijk contact’.

Zingen met aandacht

Onze Diva's* zingen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben en niet meer zelf naar het theater kunnen gaan. Dat doen we bijvoorbeeld in een huiskamer van een verpleeghuis of aan iemands bed. We staan niet op een podium, want we willen dichtbij komen en iedere persoon oprechte aandacht geven.

* Een Diva kan ook een Divo zijn.

Ruimte voor vreugde en pijn

Elk optreden is anders. Bijzonder is het altijd. Herinneringen komen boven drijven. Mensen kruipen uit hun schulp en lachen weer. Wie dat nog kan, maakt een dansje, met of zonder rolstoel. De sfeer tijdens de optredens is enerzijds feestelijk, anderzijds raken we bij veel mensen een gevoelige snaar. Er is ook ruimte voor verdriet en pijn. Onze Diva's brengen mensen in beweging en bieden verlichting. En dat is precies de bedoeling.

Pieternel van Amelsvoort

Verhoging welzijn

Onze Diva's weten hoe ze oprecht contact kunnen maken met kwetsbare mensen. Een optreden van Diva Dichtbij draagt bij aan het welzijn van deze mensen. Zij worden er blijer en actiever van. Vaak teren ze nog weken op de belevenis. De optredens hebben ook een positief effect op de zorgverleners en verbeteren de zorgrelatie. Onderzoek van de Universiteit Utrecht bevestigt deze positieve effecten.

De mens achter de ziekte

Voor langdurig zieken zijn er maar weinig culturele activiteiten. Diva Dichtbij wil daar iets aan doen. Met optredens van professionele artiesten, in kleding die tot de verbeelding spreekt. Wij geven persoonlijke aandacht aan mensen die niet meer actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Door de combinatie van professionele zang en persoonlijke aandacht zorgen we ervoor dat de mens achter de ziekte of beperking weer zichtbaar wordt.