We zoeken een bestuurslid voor Stichting Diva Dichtbij

Vacature voor een bestuurslid

02 januari 2018 -

Bent u thuis in de wereld van de muziek, bijvoorbeeld als bestuurder of manager? En heeft u zowel bestuurlijke kwaliteiten als affiniteit met de artistieke kant van ons vak? Dan maken we graag kennis met u. 

Over Diva Dichtbij
Diva Dichtbij is een bruisende organisatie die sinds de oprichting, 11 jaar geleden, onafgebroken groeit. Deze groei stelt de organisatie steeds opnieuw voor nieuwe uitdagingen. Mede dankzij ons betrokken en competente bestuur verlopen de ontwikkelingen steeds voorspoedig. Ook de mensen die bij Diva Dichtbij werken, zijn gedreven voor het goede doel en zeer betrokken. Dat geldt zowel voor de 15 Diva’s en Divo’s als voor de mensen op ons kantoor (5 parttimers, een stagiaire en enkele vrijwilligers) in Wehl.

Over ons bestuur
Ons bestuur telt 5 leden. Eén van de bestuursleden neemt afscheid. De zittende bestuursleden hebben verschillende achtergronden; een directeur van een ggz-zorginstelling, een financial controller bij een grote zorgorganisatie, een HR-specialist met een eigen bureau en een manager algemene zaken bij een ggz-instelling. 

Over de vacature
Wegens het vertrek van 1 van onze bestuursleden, zoeken we een 'gewoon' lid. De rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn vervuld.

  • De bestuursleden komen 7 keer per jaar samen voor een reguliere vergadering en 1 keer voor een zelfevaluatie. De vergaderingen zijn in de avonduren, meestal bij 1 van de leden thuis.
  • De functie is onbezoldigd. Dat is een vereiste voor erkende goede doelen. Reiskosten worden vergoed.
  • Bestuurlijk zijn we sterk. Ook staan we goed gefundeerd in het zorglandschap. We missen een bestuurslid met een culturele achtergrond.

Meer weten?
Op deze website vindt u veel informatie over onze organisatie. En natuurlijk kunt u altijd even contact met ons opnemen. Hiervoor belt u 0314 - 35 92 45 en vraagt u naar Pieternel van Amelsvoort. E-mailen kan ook: post@divadichtbij.nl.