Interview Joris Slaets

Joris Slaets

28 juli 2015 -

Lees hier het interview met Joris Slaets, ouderenarts van het UMC Groningen. Joris Slaets is lid van ons Comité van Aanbeveling in NRC Handelsblad van 28 juli 2015.