Algemene voorwaarden voor optredens

Wij zijn Stichting Diva Dichtbij, gevestigd aan de Raphaëlstraat 1 in Wehl.
U bent onze opdrachtgever.

 1. Andere opdrachtgever dan zorginstelling
  Bent u als opdrachtgever geen vertegenwoordiger van de zorginstelling of de locatie waar het optreden plaatsvindt? Dan brengt u ons tijdig in contact met een medewerker van de zorginstelling of de locatie waarmee wij afspraken kunnen maken over de gang van zaken rond het optreden. De artikelen 2 tot en met 5 en 7 tot en met 9 van deze voorwaarden gelden in deze situatie niet voor u maar voor de zorginstelling of de locatie.
 2. BUMA-rechten
  U bent verantwoordelijk voor de afdracht van de voor ons optreden verschuldigde BUMA-rechten.
 3. Informatieformulier
  Wij geven u voor het optreden een informatieformulier. U vult dit op tijd in zodat wij het optreden goed kunnen voorbereiden.
 4. Draaiboek
  Wij geven u een draaiboek. Voor dit draaiboek gebruiken we de informatie die u invult op het informatieformulier.
 5. Faciliteiten voor Diva Dichtbij
  In het draaiboek staat welke faciliteiten we nodig hebben voor het optreden.
 6. Aansprakelijkheid
  U bent volledig aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder/eigenaar van de locatie van het optreden. U vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid als dat nodig is.
 7. Voor het optreden
  Wij zijn 30 minuten tot een uur vóór aanvang van het optreden aanwezig op de afgesproken locatie.
 8. Optreden
  a. U zorgt ervoor dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord kunnen verlopen. Dat betekent onder meer dat er geen storende huishoudelijke activiteiten zijn.
  b. U zorgt dat er een kleedruimte is en dat er voldoende consumpties voor ons zijn.
  c. U zorgt dat er altijd minstens 1 medewerker aanwezig is bij ons optreden.
  d. Wij mogen 2 introducés uitnodigen voor het optreden. Wij maken hun namen
  vooraf bij u bekend.
 9. Beeld- en geluidsopnamen
  U mag beeld- en geluidsopnamen maken. We stellen het op prijs als u die met ons deelt. U mag daarbij het voorbehoud maken dat wij de opnamen niet mogen publiceren.
 10. Annulering bij overmacht
  Kan een optreden niet doorgaan door overmacht bij u of bij ons? Dan informeren we elkaar daar direct over. We verzorgen het optreden binnen 3 maanden alsnog. De datum daarvoor kiezen we in overleg met u. Met overmacht bedoelen we óók de plotselinge uitval door persoonlijke omstandigheden dan wel arbeidsongeschiktheid van de artiest die het optreden zou verzorgen en we geen geschikte vervanger hebben kunnen vinden.
 11. Kosten bij annulering
  • Annuleert u het optreden meer dan 7 dagen voor de geplande datum? En spreekt u met ons af binnen 3 maanden het optreden alsnog te verzorgen? Dan brengen we geen extra kosten in rekening.
  • Annuleert u het optreden meer dan 7 dagen voor de geplande datum? En spreekt u niet met ons af binnen 3 maanden het optreden alsnog te verzorgen? Dan brengen we 20% van de afgesproken prijs in rekening.
  • Annuleert u het optreden minder dan 7 dagen maar meer dan 24 uur voor het geplande tijdstip? Dan brengen we u 50% van de afgesproken prijs in rekening.
  • Annuleert u het optreden minder dan 24 uur voor het geplande tijdstip? Dan brengen we u 100% van de afgesproken prijs in rekening.
  • Is er sprake van een overmachtssituatie bij u waardoor u het optreden minder dan 24 uur voor het geplande tijdstip moet afzeggen? In dat geval plannen we in overleg met u een nieuwe datum en verzorgen het optreden binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum alsnog. Wel brengen we 10 % extra van de eerder overeengekomen prijs in rekening voor gemaakte onkosten.