Nalaten

Ook na uw dood kunt u het verschil maken door Diva Dichtbij in uw testament op te nemen.
Welke vormen er zijn bespreken we hieronder. 

Legaat

Met een legaat kunt u Diva Dichtbij een vast bedrag of een bepaalde bezitting uit uw toekomstige erfenis nalaten. Dit kunt u regelen bij de notaris. Dit is vanwege onze ANBI-status belastingvrij.

Erfstelling

Met een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw bezittingen na. In dit geval benoemt u Diva Dichtbij tot (mede)erfgenaam. Ook deze vorm van nalatenschap kunt u regelen bij de notaris en is vanwege onze ANBI-status belastingvrij.

Fonds op naam

Hiermee bepaalt u zelf de naam en het doel van uw fonds. Dit biedt u de vrijheid om precies te bepalen aan wie en op welke wijze uw nalatenschap moet worden aangewend. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Als u overweegt ons op een van deze manieren te steunen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met initiatiefneemster Pieternel van Amelsvoort.