Nalaten

Ook na je dood kun je het verschil maken door Diva Dichtbij in je testament op te nemen.
Welke vormen er zijn bespreken we hieronder. 

Legaat

Met een legaat kun je Diva Dichtbij een vast bedrag of een bepaalde bezitting uit je toekomstige erfenis nalaten. Dit kun je regelen bij de notaris. Dit is vanwege onze ANBI-status belastingvrij.

Erfstelling

Met een erfstelling laat je een bepaald percentage van je bezittingen na. In dit geval benoemt u Diva Dichtbij tot (mede)erfgenaam. Ook deze vorm van nalatenschap kun je regelen bij de notaris en is vanwege onze ANBI-status belastingvrij.

Fonds op naam

Hiermee bepaal je zelf de naam en het doel van je fonds. Dit biedt de vrijheid om precies te bepalen aan wie en op welke wijze je nalatenschap moet worden aangewend. Een notaris kan hier meer over vertellen.

Als je overweegt ons op een van deze manieren te steunen, kun je vrijblijvend contact opnemen met zakelijk leider Coen Verboom.