nalaten

 
Diva Dichtbij in uw testament

Ook na uw dood kunt u het verschil maken. U kunt Stichting Diva Dichtbij tot erfgenaam benoemen (erfstelling) of een legaat opnemen in uw testament. U maakt het dan mogelijk dat vele langdurig zieken in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen genieten van een muzikaal optreden.

Legaat
Met een legaat kunt u Diva Dichtbij een vast bedrag of een bepaalde bezitting uit uw toekomstige erfenis nalaten. Dit kunt u regelen bij de notaris. Dit is vanwege onze ANBI-status belastingvrij.

Erfstelling
Met een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw bezittingen na. In dit geval benoemt u Diva Dichtbij tot (mede)erfgenaam. Ook deze vorm van nalatenschap kunt u regelen bij de notaris en is vanwege onze ANBI-status belastingvrij.

Kim Savelsbergh

Kim Savelsbergh

Fonds op naam
Hiermee bepaalt u zelf de naam en het doel van uw fonds. Dit biedt u de vrijheid om precies te bepalen aan wie en op welke wijze uw nalatenschap moet worden aangewend. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Als u overweegt Diva Dichtbij op een van deze manieren te steunen, neemt u dan vrijblijvend contact op met initiatiefneemster van Diva Dichtbij Pieternel van Amelsvoort voor advies. U kunt ook informatie inwinnen op www.notaris.nl of via de Notaristelefoon: 0900-3469393, iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 (€0,80 p/m).