Echt contact

Tijdens onze optredens is er altijd oprechte aandacht voor iedere bewoner. De Diva's en Divo's maken op een intuïtieve, persoonlijke en intense manier écht contact. Altijd van mens tot mens. Onze missie is dan ook: ‘Bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven voor langdurig zieke mensen door oprecht contact en professionele zang.’

Door de (herkenbare) muziek, een warme aanraking, een dansje, een kus of door enkel oogcontact komen emoties los. De één begint te stralen. Een ander zingt mee. En regelmatig stromen de tranen over de wangen.
In deze video zien we Diva Abke die prachtig non-verbaal contact maakt. Ze zingt 'Mag ik dan bij jou?' voor een mevrouw met dementie. De vrouw laat haar toe. Ze mag schuilen bij Abke en Abke mag bij haar.

Onze Diva's proberen mensen in beweging te brengen en bieden verlichting. We willen mensen laten voelen dat ze méér zijn dan alleen hun ziekte.

Dit doen we vanuit 4 kernwaarden:

Menselijk

We zijn van waarde voor kwetsbare mensen door -voornamelijk via zang- contact te maken met de mens achter de ziekte of beperking.

Verbindend

We versterken het contact en de verbinding tussen bewoners, zorgmedewerkers, familieleden en andere naasten.

Professioneel

We zijn professioneel in alles wat we doen. De kwaliteit van ons aanbod is onderscheidend, zowel artistiek als intermenselijk.

Oprecht

We erkennen de ander zoals hij is, zonder een oordeel te vormen. Oprecht liefdevol geven we aandacht aan ieder persoon. We staan voor authentiek contact en waardevolle interactie.