klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een activiteit van Stichting Diva Dichtbij?
Wij waarderen het als u de moeite neemt deze klacht aan ons door te geven. Dit geeft ons de mogelijkheid iets uit te leggen, ervan te leren en iets goed te maken. U kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen.

Wij stellen het op prijs om in een mondeling, telefonisch, contact uw klacht helder te krijgen.
Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur. Deze reageert binnen 5 werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze al eerder bij Diva Dichtbij heeft ingediend.
Reclame Code Commissie (RCC)
Als u het niet eens bent met een reclame-uiting van Diva Dichtbij kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Contactgegevens:

  • Stichting Diva Dichtbij
  • Keppelseweg 12
  • 6999 AP Hummelo
  • 0314 35 92 45
  • post@divadichtbij.nl