klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een activiteit van Stichting Diva Dichtbij?
Wij waarderen het als u de moeite neemt deze klacht aan ons door te geven. Dit geeft ons de mogelijkheid iets uit te leggen, ervan te leren en iets goed te maken. U kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen.
Wij stellen het op prijs om in een mondeling, telefonisch, contact uw klacht helder te krijgen.

Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met uw klacht en gegevens omgaan.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen 5 dagen van ons een ontvangstbevestiging.
Uw klacht wordt afgehandeld binnen 4 weken. Indien deze termijn niet wordt gehaald om het onderzoek af te ronden, ontvangt u binnen deze 4 weken hierover bericht. Wij geven u dan ook een indicatie wanneer wij verwachten de klacht af te handelen.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij:

Een onafhankelijke derde
Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan maakt u ons dat schriftelijk kenbaar. Wij leggen uw klacht voor aan een onafhankelijke derde, mr Ronald Teekens in Arnhem. Zijn oordeel is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties zullen door Diva Dichtbij snel worden afgehandeld.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze al eerder bij Diva Dichtbij heeft ingediend.

Reclame Code Commissie (RCC)
Als u het niet eens bent met een reclame-uiting van Diva Dichtbij kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

 

Contactgegevens:

  • Stichting Diva Dichtbij
  • Raphaëlstraat 1
  • 7031 BA Wehl
  • 0314 35 92 45
  • post@divadichtbij.nl