ons verhaal

 
Het begin

Rond het jaar 2000 kwam theatermaakster en zangeres Pieternel van Amelsvoort in een vakantiehuis voor terminaal zieken in Frankrijk. In dit huis, Les Gaillards, kwam ze regelmatig terug. Door daar te zingen merkte ze dat ze heel dichtbij de mensen kon komen. Door de combinatie van de zang en dit directe contact  bleek dat ze kwetsbare mensen dichterbij hun gevoelens kon brengen. Deze manier van optreden raakte ook haarzelf diep en ze besloot er in Nederland mee aan de slag te gaan. In 2006 maakte ze haar eerste intieme minivoorstellingen aan het bed van langdurig zieken, vooral in verpleeghuizen. Het bleek in een behoefte te voorzien. In 2007 richtte ze Stichting Diva Dichtbij op.

Paul Walthaus

Paul Walthaus

De ontwikkeling

Stichting Diva Dichtbij bestaat sinds 2007 met als doelstelling: ‘Door middel van muziek, theater en andere kunstvormen, mensen met een ziekte of anderszins kwetsbare mensen bijstaan en hun situatie in gelukkiger en gezonder perspectief helpen plaatsen’. Wat begon met een goed idee heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijke organisatie die nu jaarlijks bijna 600 locaties bezoekt. Tijdens zo'n bezoek verzorgen we tot drie optredens in huiskamers van een instelling. Daarnaast bezoeken we ook mensen individueel, bijvoorbeeld omdat zij aan het bed gekluisterd zijn. We treden op door heel Nederland. Jaarlijks bereiken we inmiddels zo'n 18.000 zieken, plus familieleden en verzorgenden. Inmiddels zijn er veertien Diva’s en drie Divo's actief. Een professionele organisatie ondersteunt het werk van Diva Dichtbij.