wat we doen

 
Onze missie en onze kernwaarden

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur een sterk positief effect hebben op het welzijn van mensen. Met name op het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen die langdurige zorg nodig hebben. Onze missie is dan ook: ‘Langdurig zieken verlichting geven door middel van professionele zang en persoonlijk contact’. We doen dit vanuit vier kernwaarden:

Menselijk
We zijn van waarde voor kwetsbare mensen door, voornamelijk via zang, contact te maken met de mens achter de zieke. 

Verbindend
We versterken het contact en de verbinding tussen kwetsbare mensen, zorgmedewerkers, familieleden en andere naasten.

Professioneel
We zijn professioneel in alles wat we doen. De kwaliteit van ons aanbod is onderscheidend, zowel artistiek als intermenselijk.  

Oprecht
We erkennen de ander zoals hij is, zonder een oordeel te vormen. Oprecht liefdevol geven we aandacht aan iedere persoon. We staan voor authentiek contact en waardevolle interactie.
 

Pieternel van Amelsvoort

Zingen met aandacht

Onze Diva's* zingen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben en niet meer zelf naar het theater kunnen gaan. Dat doen we bijvoorbeeld in een huiskamer van een verpleeghuis of aan iemands bed. We staan niet op een podium, want we willen dichtbij komen en iedere persoon oprechte aandacht geven. Met de combinatie van professionele zang en persoonlijke aandacht zorgen we ervoor dat de mens achter de ziekte of beperking weer zichtbaar wordt.

* Een Diva kan ook een Divo zijn.

Ruimte voor vreugde en pijn

Elk optreden is anders. Bijzonder is het altijd. Herinneringen komen boven drijven. Mensen kruipen uit hun schulp en lachen weer. Wie dat nog kan, maakt een dansje, met of zonder rolstoel. De sfeer tijdens de optredens is enerzijds feestelijk, anderzijds raken we bij veel mensen een gevoelige snaar. Er is ook ruimte voor verdriet en pijn. Onze Diva's brengen mensen in beweging en bieden verlichting. En dat is precies de bedoeling.

Verhoging welzijn

Onze Diva's weten hoe ze oprecht contact kunnen maken met kwetsbare mensen. Een optreden van Diva Dichtbij draagt bij aan het welzijn van deze mensen. Zij worden er blijer en actiever van. Vaak teren ze nog weken op de belevenis. De optredens hebben ook een positief effect op de zorgverleners en verbeteren de zorgrelatie. Onderzoek van de Universiteit Utrecht bevestigt deze positieve effecten.

Erkend Goed Doel

Diva Dichtbij is een Erkend Goed Doel. Met het keurmerk van het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, dat laat zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen: we dragen bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig om met elke euro, leggen verantwoording af en laten ons onafhankelijk controleren.

In ons CBF-Erkenningspaspoort staat zowel kwalitatieve informatie over onze doelstelling en activiteiten als financiële kengetallen, gevalideerd door het CBF.