Nieuwe directie Diva Dichtbij

01 mei 2019 -

Nieuwe directie Diva Dichtbij

Het bestuur van Diva Dichtbij heeft zich in 2018 gebogen over de nieuwe structuur van onze organisatie. Zodat Diva Dichtbij berekend is op de toekomst. Want we groeien en blijven groeien. Dit heeft geleid tot een verdeling van de directietaken. We stellen de nieuwe directie graag – opnieuw – aan u voor.

 

Pieternel van Amelsvoort – Artistiek leider 

Pieternel is de bedenker en oprichter van Diva Dichtbij en was tot 2018 als eenhoofdige directie verantwoordelijk voor alle facetten van de organisatie. Vanaf nu concentreert ze zich op de artistieke werkzaamheden en de inhoudelijke ontwikkeling van de stichting, bijvoorbeeld op het gebied van trainingen, onderzoek naar de effecten van onze optredens en het ontwikkelen van nieuwe projecten. Daarnaast blijft Pieternel actief als trainer en incidenteel als Diva.

 

Ger Timmer – Zakelijk leider

Ger is sinds 2016 verbonden aan Diva Dichtbij. Eerst als projectmanager en vanaf nu als (parttime) zakelijk leider, belast met het organisatorische en financiële beleid, waaronder communicatie en fondsenwerving. Vóór Diva Dichtbij werkte Ger lange tijd voor Reed Business en voor VluchtelingenWerk Oost Nederland. 

Beide directieleden zijn integraal verantwoordelijk voor de eindresultaten van de Stichting Diva Dichtbij. Over twee jaar wordt geëvalueerd of deze duale directiestructuur gehandhaafd blijft of dat er andere keuzes gemaakt moeten worden.