Onderzoek toont driedubbel effect optredens aan

Chantal Antheunisse, Ceciel Heijkants en Nienke Mandersloot

14 juli 2015 -

Drie studentes aan de Universiteit Utrecht hebben in het kader van hun afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar het effect van optredens van Diva Dichtbij op dementerende ouderen en hun verzorgend personeel. Zij onderzochten ieder een ander aspect van de optredens. De drie onderzoeken hebben zeer positieve resultaten opgeleverd.

Effect op onrust

Allereerst is onderzocht wat het effect van de interactieve muzikale groepsoptredens van Diva Dichtbij is op onrust bij dementerenden. Hieruit kon geconcludeerd worden dat tijdens de optredens de volgende elementen afnamen: algemene onrust, vocalisatie en orale/gezichtsbewegingen en boven- en onderlichaam bewegingen. Er was ook een positief effect op de nachtrust. Het bleek dat dementerenden minder vaak wakker werden en minder onrustig waren tijdens de nachtdienst van het personeel de nacht na het optreden. Een interactief muzikaal groepsoptreden, zoals gegeven door Diva Dichtbij, heeft dus een duidelijke invloed op onrust en zou een mooie interventie zijn om de kwaliteit van leven van de dementerenden te verbeteren.

Effect op werkdruk en werktevredenheid

Het tweede onderzoek richtte zich op de effecten op werkdruk en werktevredenheid van het verzorgend personeel. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat verzorgend personeel minder werkdruk ervaart direct na een optreden. Ook zijn zij veel meer tevreden over hun collega’s, zorgontvangers en de kwaliteit van zorg. Er kan dus gesteld worden dat interactieve live optredens voor dementerende ouderen bijdragen aan een afname in ervaren werkdruk op de dag van het optreden. Daarnaast zorgen de optredens voor een sterke toename in werktevredenheid bij het personeel. Het effect van de optredens is zo sterk, dat zelfs diegene die niet bij het optreden aanwezig waren, verschillen in hun werk opmerkten.

Effect op zorgrelatie

Tenslotte is er onderzoek gedaan naar de effecten op de zorgrelatie tussen zorggever en zorgontvanger. De kwantitatieve resultaten van de observaties die tijdens dit onderzoek zijn gedaan tonen dat de kwaliteit van de interactie tussen zorggever en zorgontvanger door middel van een optreden verbetert. Uit interviews kwam naar voren dat een deel van de respondenten uitsluitend een verandering in contact opmerkt tijdens een optreden. Het andere deel van de respondenten ziet een verandering tijdens en na het optreden en beschouwt het vooral als een verdieping van de zorgrelatie.

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor Diva Dichtbij zeer waardevol. Ze bevestigen dat de optredens van Diva Dichtbij gezien moeten worden als complementaire zorgverlening. Bovendien kunnen de onderzoeken dienen als uitgangspunt voor eventueel vervolgonderzoek, bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om de positieve effecten van de optredens te verlengen.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door respectievelijk Chantal Antheunisse, Ceciel Heijkants en Nienke Mandersloot. De studentes hebben voor hun afstudeerscriptie een 8,5 gehaald.