Dansende Diva

nieuw israelietisch weekblad

19 september 2016 -

Op een foto in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW), een opinietijdschrift gericht op de Nederlands-Joodse gemeenschap, danst Diva Leonie van der Wal met een van de toeschouwers. Het NIW is opgericht in 1865 en het oudste nog bestaande publiekstijdschrift van Nedreland. Bekijk hier de pagina.