Jaarverslag 2011: het was een goed jaar!

29 maart 2012 - Stichting Diva Dichtbij heeft in 2011weer flink aan de weg getimmerd. De Diva's traden in totaal 207 keer op en bereikten daarmee ongeveer 7.500 langdurig zieken, 50% meer dan in 2010. Dit is te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag van Diva Dichtbij. Ook in financieel opzicht kan Stichting Diva Dichtbij terugblikken op een succesvol jaar. Zowel de inkomsten uit optredens als de donaties groeiden. Leef mee met Diva Dichtbij en lees het jaarverslag.