Minister staat achter Diva Dichtbij

13 juli 2013 -

Minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS erkennen dat cultuurparticipatie door ouderen een belangrijk positief effect heeft op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Op 18 juni ondertekenden ze het convenant Ouderen en cultuur, waarin Diva Dichtbij als voorbeeldproject genoemd wordt. De ondertekening is de start van het meerjarenprogramma Lang leve kunst. Het doel van het programma: cultuurparticipatie door ouderen (65+) te bevorderen.

Initiatiefnemers en medeondertekenaars zijn: de private ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, in samenwerking met VSBfonds, vereniging NOV, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Niet toevallig steunen drie van de participanten Diva Dichtbij.

Met het groeien van deze groep groeien zowel de kansen als de noodzaak om meer aandacht te besteden aan ouderen en cultuurparticipatie. Ouderen hebben veelal tijd en behoefte om op tal van manieren aan kunst en cultuur deel te nemen. Bovendien bevordert bezig zijn met cultuur en cultuurbeoefening het welzijn en de gezondheid van ouderen. Het ontwikkelt talent en versterkt eigenwaarde, brengt ouderen in contact met anderen en maakt mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Het convenant Ouderen en cultuur ligt aan de basis van het programma Lang leve kunst waarmee de partners de komende jaren inzetten op de bevordering van cultuurparticipatie door ouderen.