Grote behoefte aan hoogwaardig muzikale optredens bij verpleeghuizen

30 september 2013 -

Ook in het AS maandblad voor de Activiteitensector, wordt het enorme succes van onze zomeractie vermeld. Lees het artikel.