voor wie

Stem af en maak contact

Onze trainingen zijn voor groepen die in hun (toekomstig) werk te maken hebben met mensen die afhankelijk zijn van zorg. In overleg maken wij de training op maat, zodat deze optimaal is afgestemd op de groep.

Voor zorginstellingen en onderwijsinstellingen

We passen de training aan op de werk- of leersituatie en de functie van de deelnemers. Bij zorgverleners behandelen we de onderwerpen anders dan bij studenten of mantelzorgers. En we houden er rekening mee of de zorg zich richt op mensen met dementie, somatische aandoeningen, psychiatrische aandoeningen of een (meervoudig) verstandelijke beperking. 

Van mantelzorger tot manager

We hebben ervaren dat onze trainingen interessant zijn voor álle lagen en disciplines binnen een zorgorganisatie: bestuurders, managers, fysiotherapeuten, logopedisten, teamleiders, verplegenden, verzorgenden, assistenten, vrijwilligers en mantelzorgers. De extra winst van een gemengde groep is dat er onderling op een andere manier verbindingen totstandkomen. Dit werkt inspirerend.

 

Team building 

Als een heel team een training volgt, versterkt dat de onderlinge band. Bovendien vinden de teamleden bij het toepassen van het geleerde vinden de teamleden steun bij elkaar.

Met of zonder zang

Onze trainingen gaat altijd in op non-verbale afstemming op de ander. In overleg voegen we daar al dan niet het gebruik van de zangstem aan toe. 

Deskundigheidsbevordering

Verschillende zorgorganisaties zetten onze trainingen in als deskundigheidsbevordering. Ook zijn er zorgorganisaties die de trainingen hebben opgenomen in het reguliere scholingsaanbod voor het personeel.

Reacties van deelnemers

“De trainers konden alles goed uitleggen en voordoen. Ze creëerden een veilige sfeer en maakten echt een groep van ons. Ze straalden kennis en energie uit.”

“Op een bepaalde manier heb ik mezelf teruggevonnden tijdens de training.”

Meer informatie en boeken

Wilt u meer weten? Of uw wensen bespreken? Bel ons even: 0314 35 92 45. Of stuur een e-mail naar post@divadichtbij.nl.